Larsen, Karl Uddrag fra De der tog hjemmefra

[J. Holbech og M. Matzen's A. B. C. og Læsebog, der paa den Tid, Hans Rasmussen fik sin Skolelærdom, var den mest benyttede i vore Landsbyskoler, indeholder(S. 153 i Udgaven af 1879) et Digt, som muligvis, bevidst eller ubevidst, kan have tjent Forfatteren til Forbillede. Det lyder: