Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

De to Officerer, vi havde, en Kaptajn v. N. og en Løjtnant v. U. blev indlogerede i det østlige Gavl- værelse, der vender ud mod Landevejen og ligger ved Siden af Skoleværelset, som har det andet Gavl- vindue mod Øst. Fra de to Værelser kommer man ind i et større, som blev Officerernes Dagligstue, og gennem det og Havestuen maatte Børnene og jeg flere Gange gaa, naar vi skulde ned til Maaltiderne; det var meget genert, men kunde ikke forandres, og det maatte tidt give Anledning til Samtaler, hvilke de altid søgte.