Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Det begyndte imidlertid at regne, og gennemblødt til Skindet kom jeg Kl. 6 om Morgenen ad nogle Biveje og Stier til Højer. Uden at møde en eneste Uniform kom jeg til Onkel V.'s Hus; Tante Hanne stod i Gangen og strøg og saà lidt forundret paa den Lazarus, der hilste hende med et «Godmorgen Tante!». Jeg blev imidlertid mageløst modtagen. Uheldigvis havde de en østerrigsk Officer i Indkvartering, som hvert Øjeblik gjorde sig et Ærinde ind i Stuen, og naturligvis ikke maatte se en fremmed af et saa mistænkelig Ydre; om Aftenen vilde Skæbnen, at der skulde komme fremmede, og jeg gik glip af Lejligheden til at tilbringe en Aften med den elskværdige Familje, inden jeg atter begav mig ud paa Rejser. Om Natten Kl. I½brød jeg op igen, hele Familjen var samlet i Dagligstuen, vi sad i Mørke, intet Lys blev tændt for ikke at vække Opsigt. Det var en mørk Nat, taaget Luft og Rusk. For ikke at gaa gennem Byen, sprang jeg gennem 356et Vindue ud i den lille Have, kom lykkelig uden om alle Skildvagter og befandt mig snart paa Landevejen til Ribe. Regnen strømmede ned, saa jeg til sidst tog min Tilflugt til en Kro, Regnen tog af, og jeg var saa heldig at komme til at køre med en Bondevogn, der skulde til Ribe. Da det imidlertid ikke var min Hensigt at tage derhen, men til Vester Vedsted, bøjede jeg fra Landejen og vandrede ad nogle Biveje til Landsbyen. Jeg var atter her saa heldig ingen Soldater at møde og tog ind i Kroen. Jeg saà nu en Del anstændigere ud, havde lagt Bagersvende-Kostymet og aabenbarede mig i hvide Bukser og Straahat, en stor Regnkappe, en tyk, ulden Vinterfrakke og et Par Tøjsko, unægtelig en underlig Klædedragt for en Turist, som jeg nu gik for. Af Navn kendte jeg Pastor S. og besluttede at gaa til ham for at bede om Raad og Vejledning til at udføre min Plan: at gaa til Manø og derfra til Fanø. Jeg traf Præsten hjemme, og i hans Studerekammer fortalte jeg ham, hvad jeg vilde. Han bad mig følge sig, og vi gik op paa Kirkegaarden, hvorfra man har Udsigt over Vesterhavet.