Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Jeg gaar ikke meget ud, men bliver for det meste hjemme, skriver og læser ... Den første Dag, jeg var hos N. N., var der en Apotekerfrue og en Frøken, en Præstedatter fra Kallundborg, de syntes saa godt om mig og spørger bestandig om mig, skønt jeg kun talte med dem en ½ Time. Jeg syntes, det netop var en god Begyndelse, det var Dagen iforvejen, inden jeg meldte mig her paa Skolen, men nu frygter jeg, thi her skal kasseres en 50 Stykker, saa det kan godt være, at jeg er iblandt dem, jeg vil ikke haabe det, men man maa finde sig i Skæbnen ...