Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Nu til Slutning vil jeg Fortælle Eder lidt om hvordan Paasken er gaaet for os Paaskeaften var jeg til Alders og alle dem som kunde faae Støvler paa og saa Paaskedag blev der gjordt meget af os hvi Spiste til Middag under Aaben himmel og det gik sturt til efter deres Skik der blev sat Bord og Bænkge udenfor og Bordene dæggedes med Lavner [Lagener] og der satte vi os til Bors med Hver end Buljund [Bouillon] Riissenvelling det kjender ingen der hjemme. Jeg kan fortælle Eder lidt om hvordan Komfedmasjundsøndagen gik her imellem nogle af Falstringerne min Slof det er Peder S.'s Søn fra N. han havde end Søster som stod paa Kirkegulvet og vi feire hendes Komfemasjund med end god bolle Punds vi var 5 Falsteringer som holder os lidt sammen ...