Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Kunde det lykkes for nogen, maatte det være for Backe, kvindeligt indtagende som han er, aandsfri som ingen anden, klog og hjærtensgod paa samme Tid. Kold har Ret i, at han har omskabt sin Tilbedte. Ikke blot er Kulturen under en egen elskværdig Undren gaaet op for dette Naturmenneske fra det lavere Herregaardsland; men 49 han er bleven hensynsfuld og fintfølende og har faaet hele sin Mandighed og Trang til at beskytte udviklet under Samlivet med Backe, er bleven ridderlig. Efter at han er kommen af Tjenesten har Backe skaffet ham en udmærket Plads ved et stort Handelsselskab, hvor han tager sin Stilling med virkelig Samvittighedsfuldhed og en Ansvarsfølelse, som han tidligere kun kendte meget lidt til.