Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Hvorom alting var, gik Sagen mig hurtigt i Glemme; seks Aar igennem blev jeg optaget af vidtløftige Arbejder; Verdenskrigen kom, først den akute fra 1914 til 1918, derpaa den kroniske efter Versaillesfreden 11 — saa var det en Formiddag, den 24de Maj 1922!