Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Paa min Forespørgsel om, naar Bogen var udgivet, oplyste Boghandleren, at han 12 havde modtaget den fra Forlaget i Stockholm netop samme Dag og stillet den i Vinduet en Time, inden jeg kom ind til ham.