Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Og jeg faar sikkert under Passiaren Lejlighed til at beundre et eller andet ægte mandligt Udbrud, i hvert Fald til at sidde stille og nyde deres larmende Flytten Glas og Tallerkener, naar de sidder og disputerer ved et Bord og uden Spor af Grund søger mere Plads, blot for at kunne regere med Armene eller overbevise ved disse Haandbevægelser, som er rudimentære Slag. Henrivende!