Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Køn ser ogsaa nok en eller anden af dem ud, om blot i nogle Øjeblikke, i en bestemt Affekt maaske — og saa holder jeg af deres Cigarers Duft, drikker Kognak og Likør som de ... og Talen gaar om al Verdens interessante Spørgsmaal og med Mandsrøster, der for mig er liflige som Engletunger, lige til den lyse Sommermorgen ...