Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Han var frygtelig doven til at skrive; det blev min Lykke, dengang han var i Aalborg. Selv om han trængte, løb han hellere hele Byen om, end han tog til Pennen, og en Ti-Krone, sendt i Ny og Næ pr. Postanvisning, var min tilstrækkelige Tribut.