Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Jeg flammede for Johan, fyrig og jaloux, jeg tindrede af intelligent Opfindsomhed for at faa ham til at føle sig som et Undtagelsesmenneske, og han snød mig for al drikke Øl med dette sløve Pigebarn, der ikke skænkede ham det trivielleste af alt mellem Mennesker, førend hun havde lært ham at blokke Penge ud af mig og give dem til hende.