Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Hvorfor notere, at hans Næse var begyndt at blive temmelig rød og noget udsvømmet? Det er kun den Sort smaa Tilfælde, som kommer Dyden til Hjælp. Hans Teint var ogsaa ved at blive sprængt og smaablisset. Oh, Carlsberg-Øl, oh Kvinder!