Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Det var, som naar man i Drengeaarene fik en hel Dag fri, hvor alt andet turde jages bort fra ens Tanker, og man kun gik efter egen Lyst. Da saa man med egne Øjne, uden at der var noget, som skulde findes kønt og godt, og andet, der maatte være hæsligt og forkert. Man vandrede i sin egen Verden indenfor den store, som kun blev Stof for den.