Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Og hvor hans Syslen med store og svundne Tider midt under det moderne Rabalder styrker ham og skærper hans Blik for, hvad der gælder i et Døgn mod det, som bærer i Aarhundreder! I hans Stue kommer jeg altid til at tænke paa Goethe, der under Julirevolutionen kun var optagen af den lille naturvidenskabelige Opdagelse, som for det geniale Blik rummede hele Udviklingslæren, Denne Lære, der skulde revolutionere Menneskeheden tusindfold mere end nogen Revolution med Krudt og Kugler!