Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Backe er Fyrsten iblandt os. Ikke fordi han virkelig er rig, som man sjældent er det i Danmark, men fordi han er smuk som en ung Augustus og fornem ved sin Position og Dannelse. Da han havde taget sin juridiske Eksamen med en glimrende Karakter, gled han straks ind i Embedsaristokratiet, baaret oppe af en Støtte, som hans fremragende Dygtighed hindrede i at blive Nepotisme.