Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Han er umiddelbarere og derved dristigere 35 end alle vi andre. Vor Egenart har hos ham en Ynde, som virker indtagende paa saa godt som alle Mennesker. Mænd protegerer ham og føler sig stolte derover, saa talentfuld og ærbødig som han er, Kvinder forkæler ham og forelsker sig i hans naturlige Trang til fortrolig Hengivenhed.