Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Kold blev ret hysterisk i Cirkus. Der var jo ganske vist ogsaa Akrobatbrødrene, som han kendte fra Udlandet, og som Backe paa sin adelige Maade efter Forestillingen bad med til en kort men glimrende Souper.