Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Francois' tærnede Dragt af nyt, engelsk 37 Stof sad paa ham med en rent ud overdaadig Nonchalance. Og naar man vil spørge ham ud om Diamantringen paa hans Lillefinger, siger han, bare: Un cadeau! — uden at der rører sig en Mine i hans Ansigt. Hvem der kunde trænge ind i den Rings Hemmelighed! Det er gamle russiske Diamanter i Sølvindfatning.