Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Men Kold indtages jo endog i Folk af vor egen Art. Jeg forstaar disse urimelige Forbindelser, opvoksede som de maa være af Venskab og fælles Længsler, men de er mig stærkt imod. Venindekærligheder, om jeg saa maa sige. Og Kolds rigtige Mænd! Hvad er det for nogle? Smaa friserede Skuespillere og unge Studenter, som han hænger med under Armen ned ad Gaden.