Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Eller hans Skrifter genlyder af den Selvopgivelse, som dog maa blive ved at være til, af kæmpende Fortvivlelse, som kan forstaas alment menneskeligt. De hvisker om det virkelige, der blev fordømt som Løgn, det sande, som maatte borthykles, for at stakkels Mennesker kunde faa Lov til overhovedet at leve.