Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Men vi andre har haft Ret til at vente en Ridder for vort Køn. Han burde opsøge de store Emner, hvori vore Hjærter banker. Han skulde skænke os sjæleligt glimrende og farveblændende Skildringer fra vor Sokrates', vor Hadrians, vor Michelangelos, vor Shakespeares Tider og gaa videre ned til vort Aarhundrede med dets forløjede Moral.