Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Med baade Jubel og Gru og Frygt vilde vi skue denne Messias, der kunde bringe meget til Fald, men ogsaa meget til Oprejsning. Maaske vakte han ved at aabne Folks Øjne et klart Had til os og rejste en larmende Bevægelse — — men skaffede os dog tilsidst Retfærdighed og de Menneskerettigheder, der blev os alene nægtet af alle Mennesker.