Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Vi ønsker ikke en Forfatterinde, som med en psykologisk Tyveløgte belyser hist og her og ud og ind i Livets fantastiske Dunkelhed. Goethes alt omfattende: Mere Lys! er vor Devise.