Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

jeg tænker paa mine Forældre derhjemme i Provinsbyen. Fader, den altid optagne Byfoged og Formand for Byraadet, høj og velholdt med sine fire og tres, en Mand der snart i en Menneskealder ikke længere har været Menneske. Kun en Funktionær, der spiser, drikker, sover, graver i Haven, læser Aviser og underholdende Lekture, dyrker sit Familieliv, altsammen som naar der puttes Brænde og Kul i Kakkelovnen, der skal varme paa et offentligt Kontor. Men saa Moder! Seks og halvtreds, mindre velbevaret i det Ydre og ikke med hans ligelige Helbred men Menneske og som vil blive ved at være Menneske, til hendes Øje brister.