Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Den kære Moder med sin Blanding af Romantiskhed og Tællen til Vask, halvt slidt op i det Martyrium, der hedder at være gift under vanskelige Kaar med en Mand, hvis Forstaaelse af andre Menneskers Sjæle hørte op den Dag, hans Forelskelse forvandledes til en Fornødenhed. Hun har kendt Følelsens hellige Ild for sin Mand, sine Børn, sin Rede; han følte kun dens Flamme paa jubel og Sorg nogle korte Øjeblikke; saa blev den for ham Arneilden, der skulde koge hans Mad, lyse i hans Stue, værne hans sociale Anseelse. 41 Den dygtige Embedsmand, den forstandige Samfundsborger, den pligttro Ægtemand, den strængt opdragende Fader.