Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Naar dit kære, trætte Hoved kunde lægge Husvæsenssorgerne lidt til Side, og dit Sind slippe al din Bøjen af for hans og Børnenes stridige Viljer, naar der var bleven lidt stille i Huset, og vi saa gik, Du og jeg, ad Baglaagen, langs Aaen, en Tur ud i Skoven, Arm i Arm, som Moder og Barn, hvor gammel jeg saa blev!