Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Og allermest kunde jeg fanges af Drømme om Holmen ude i Vandet, hvor Moder havde fortalt mig, at der engang laa et Nonnekloster. Fader og min ældre Broder roede os en Dag derud i Baad, og jeg saa Murstensrester endnu i jorden. Fra den Dag af legede jeg meget Nonne, ensom Nonne, længselsfuld Nonne, ulykkelig Nonne, med et gammelt Sørgeslør af Moders fæstet ned fra min Trøje.