Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Ak, jeg falder hen i Minder! Tænker paa min Barndomskammerat, Joseph Wysocki, den polske Fotografs Søn, som var et Aar ældre end jeg. Jeg ser ham for mig, brunøjet, med fine, regelmæssige Træk og et romantisk kruset, mørkeblondt Haar. Den smukkeste af alle Drenge, en dristig Dykker og Svømmer under Vandet, ridderligt beskyttende overfor mig, som de andre ofte lo af. Stolt over sin Rolle som min Beskytter, fordi jeg var fra Latinskolen, og han kun gik i Borgerskolen. Det var min hemmelige Glæde, som jeg for mit Liv ikke vilde have ladet mig mærke med overfor 44 ham, at jeg var den finere, der kastede ligesom Glans over ham, fordi jeg var hans Protégé!