Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

For en stor Del af os Korsdragere laa der en Tid lang en Slags Redning heri, en Art tilslørende Selvskuffelse: vi kunde jo træffe lignende Tilfælde som vore egne blandt de andre Drenge, og rigtige Drenge kunde sværme med os og for os.