Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

For vort Livs Skyld maatte vi lære at forstille os, dølge os. Forklædningen blev vor Verden, Ironien vort Væsen overfor Fremmede; vi maatte spotte eller fjase, hvis vi ikke vilde græde.