Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Uden Mening er og bliver det derfor at ville betragte Homosexualiteten som opstaaet ved, at den »Komponent« der normalt skulde holdes nede i det enkelte Organ (vel antagelig Hjernen) har faaet en abnorm Udvikling — alt blot Tankens Forsøg paa at naa en haandgribelig »Forklaring«, men uden Hensyntagen til det virkelig foreliggende.