Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

I de senere Aar er Opmærksomheden — særlig gennem Steinach's meget omtalte Forsøg paa Forandring, Transformering af Kønnet (experimentelle Undersøgelser paa Rotter og Marsvin) bleven henvendt paa den »kønsbestemmende« Impuls, der udgaar fra Produkter, der afsondres i Kønskirtlen. Man har længe været klar over, at de saakaldte sekundære Kønskarakterer for en væsentlig Del udvikles under Indflydelse af »indre Afsondringer«, saakaldte Hormoner, fra Testikel og Æggestok. Dette ses tydeligt bl. a. af de let iagtagelige Udfaldssymptomer, der bliver Følgen af Kastrering paa et tidligt Tidspunkt i Livet. Fjernes saaledes Testiklerne i Barnealderen (som Følge af Sygdom eller af anden Aarsag) indtræder ikke ved Puberteten 106 den sædvanlige Udvikling af mandlige Karakterer, Skægvækst udebliver, Stemmen bevarer den barnlige Klang o. s. v. Paa tilsvarende Maade udebliver de specifikt kvindelige Karakterer i Legemets Bygning, dersom Æggestokkene fjernes tidligt.