Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Dette listige og grusomme Rovdyr med sin mod Kvinder rettede Drift vejrer selv den svageste Fært af det fra ham selv forskellige, og han taaler det ikke, det skal slaas ned; det er, som naar en Dyreart instinktivt rasende maa forfølge den anden indtil Ødelæggelse.