Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Baade Kold, Backe og jeg har været stærkt optagne af alle de nye Bestræbelser herhjemme for ved Undervisning, Foredrag og Retshjælp at belære og gavne dem, der socialt blev Stedbørn blandt Menneskene. Tofte bragte os i Forbindelse med flere af de ledende Mænd indenfor den Bevægelse; de var tilmed næsten alle vore jævnaldrende.