Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Kun Backe med sin overlegne Fagdygtighed og hele Position kunde holde ud. Nu trækker han sig dog ogsaa tilbage. Vi andre blev paa den besynderligste, tavse Maade skubbet til Side.