Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Disse Herrer var altid saa »sociale«, saa ophøjet metodiske, men vel at mærke — hvad vi naive var længe om at opdage — 54 med en stærk Slagside af personlig Ærgerrighed og Syn paa Sagen for deres egen Forfængeligheds Skyld. Og hvor de var fulde af Kritik over deres Medarbejdere i det hele taget og sparsomme paa Overbærenhed!