Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Der var gammelt Sølvtøj, skønne Blomster, fyldige Vine, og jeg havde en fortræffelig Dame til Bords, Frøken Jessen, som jeg tit og mange Gange har talt godt med om Musik. Hun er over den første Ungdom, har levet længe i Udlandet, studeret under Thomas, er fri for alt kvindeligt udfordrende, tænksom, hyggelig, ret en Veninde, man kan snakke med som Veninde; men den Aften! Min Mund løb ustandseligt, jeg hørte og opfattede alt, hvad hun sagde, men det naaede ikke ind i mine Molekuler; igennem al Konversationens 61 Larmen omkring det store Bord var mit skarpe Øre kun optaget af at lytte efter, om jeg maaske kunde skelne hans Stemme.