Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Han kurede ikke til nogen af dem. Selv mine mest skinsyge Blikke kunde ikke opdage det; men det opdagede, hvad der 62 maaske er endnu meget værre, hvorledes Kvinderne svirrede imod ham som leddeløse Døgnfluer en Sommeraften omkring Lampen. Hvem skulde ogsaa kunne modstaa denne ubevidste Sikkerhed i Holdningen, denne kolde Ild, denne Stemme, som man føler kan kommandere!