Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Hvor er det dog en Lykke at være forelsket! Jeg vaagner til hver ny Dag som til en Begivenhed, for hvad kan den ikke altsammen komme til at bringe! Jeg kan jo møde ham eller græmme mig halvgal over at være kommen for sent; jeg kan maaske ad en eller anden Vej trænge nærmere ind i hans Bekendtskab; jeg kan komme til at høre en Mængde Ting, som interesserer mig, fordi de angaar ham; jeg kan blive flov og bedrøvet og forfærdelig lykkelig; jeg kan ligge vaagen om Natten, som om jeg laa i Skoven og stirrede op i et Bøgetræ, og jeg kan vaagne efter at have drømt 65 om ham. Og under det altsammen er mit hele Jeg én skærpet Virksomhed, modtageligt og udvideligt som aldrig ellers.