Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Jeg er nær ved at snakke min Mund af Led overfor Tofte, der »advarer« mig, hvad der yderligere ægger mig, fordi jeg da synes letsindig, og det er berusende at være letsindig! Og jeg letsindige er sød og god og hjælpsom imod alle Mennesker, mod Kollegerne og Publikum paa Biblioteket, og hvem jeg ellers støder paa; og aldrig, tror jeg, har de unge Kursusmennesker fundet mig saa elskværdig og interessant.