Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Jeg er opfindsom som ingen Sinde før; jeg blev bedt hos Konsul Poulsens, dengang jeg vidste, at han skulde komme, om fjorten Dage, højst en Maaned, skal jeg komme til »ham«; han bor for sig selv; Forældrene er fine Folk i Aarhus.