Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Nu vil jeg ikke skrive mere. Det er mig for nervøst. Det gaar for langsomt i Forhold til mine Tankers Il. Aldrig vilde jeg lemlæste dem saa ynkeligt for at fæste dem til Papiret, hvis ikke det at skrive om ham erstattede mig lidt af den Salighed at skrive til ham.