Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Men medens Du gør dit Toilette foran Spejlet, vil dine hvide Hænder sikkert hyppigt synke i dit Skød. Og Du vil med et Blik mod dette Glas, som smigrer, hviske hans Navn og spørge, om Naturen virkelig skulde have skabt al din Aand og Skønhed for at lade den smægte forgæves.