Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Naar vi har læst, og han har Tid, passiarer vi lidt; men jeg passer paa, ikke at forstyrre ham for meget, for hans Eksamen er svær, og han maa læse dygtigt. Jeg bekæmper min brændende Lyst til at være sammen med ham og gaar hjem for at sysle med andre Ting, som kan være ham til Nytte. Jeg er bleven en Sort Eksamensmanduktør for ham i det hele taget. De har ogsaa en Del Historie derude, og jeg har udarbejdet praktiske Oversigtstabeller, lavet mnemotekniske Systemer, for at han kan huske Aarstallene; ogsaa Tysk hjælper jeg ham i. Blot der kunde være endnu meget mere, jeg kunde være til Nytte for ham med!