Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Naar nu Eksamen er taget, hvor vil jeg ikke gyse, for at han skal komme bort fra Byen! Hvis man bare kunde skaffe sig nogen Indflydelse paa dem, der bestemmer saadant noget, Generalerne eller hvad det er for nogle; men det er jo ganske haabløst.