Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Forleden Dag klappede han mig helt fortroligt paa Skulderen, næsten beskyttende, som holdt han mig for en Kvinde. Der kommer ogsaa i hans Tonefald hyppigt ligesom en ubevidst Fornemmelse heraf. Hvor er Daniela da lykkelig!