Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Husk paa den endnu smukke, høje og mandige Grosserer Juel, der nu er oppe i Halvtredserne og har voksne Pigebørn. Du er jo selv kommen i hans Hjem, og traf dér Magistratsfuldmægtig Kaas som Husven, taalt af Konen, hundset af Døtrene, som alligevel i Hemmelighed kom til ham for at faa Penge, misbrugt til alle Ærinder og Tjenester, ogsaa af Juel, hvis Autoritet dog 71 ene og alene holdt ham oppe i Huset og overfor Fremmede. I ophøjet, dum Mangel paa Begreb var Juel ham den nedladende Ven, og Kaas var lykkelig, lykkelig, som Adelsmanden hos Turgénjew, der, efter at have ødet alt sit Gods paa Beridersken, faar Lov at være med imellem hendes Tjenerskab og i Paaklædningsværelset vaske hendes lange, hvide Handsker i Benzin.