Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Og nu er Johan kommen tilbage igen og har plyndret mig for Penge. Han havde en Ven med, en Korporalselev. Jeg kunde se deres Beregning lyse dem ud af Øjnene, og jeg var lige ved i satanisk Fortvivlelse at lade staa til og give mig disse Banditer 75 i Vold, for Peter er bleven mager igen, og Vennen var dejlig. Men jeg stod imod og gav dem mange Penge til Øl og Mad blot for at slippe dem og kunne kaste mig paa min Chaiselongue og bide i mit Lommetørklæde og raabe haabløst ud i det tomme Rum.