Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Jeg kender Johan og hans Uorden; han har ladet dem bortkomme ved at flytte 76 rundt; men hun, Kvindemennesket, er gaaet ud fra, at jeg nok troede paa, hanhav de dem, hvad jeg ogsaa gjorde. Det var hende som tvang ham til at pine mig mere og mere, det var ogsaa hende, som fandt paa at indføre Johans Ven hos mig for maaske at faa knyttet et nyt Forhold, der kunde give Haab om fordelagtige Dokumenter. De har alle tre faaet et alvorligt Tilhold om at blive mig fra Livet, og jeg kan jo nu desuden uden Risiko vise dem Vintervejen.